Thẻ: ợ hơi

Thường xuyên Ợ hơi nhiều, liên tục là bệnh lý gì?

Ợ hơi thông thường là một hoạt động bình thường của cơ thể, giúp đẩy khí trong... (Xem thêm)